De uitvoeringsautoriteit 

Omdat het in de praktijk gebeurt.


26 januari 2017

09.00 – 16.00

De Eenhoorn - AmersfoortSluit je nu aan bij de uitvoeringsautoriteit.

Wat is de uitvoeringsautoriteit?

Op 3 november zijn we gestart met de Uitvoeringsautoriteit. Circa 60 Wmo-consulenten, wijkteammanagers, casemanagers, inkomensconsulenten, schuldhulpmedewerkers en andere professionals die dagelijks in contact komen met mensen die zorg, steun en hulp nodig hebben, kwamen in Utrecht bijeen te vertellen over hun dagelijkse praktijk. Mensen van de uitvoering. Mensen die dagelijks aan den lijve ondervinden wàt écht nodig is om de transformatie in het sociaal domein te laten slagen.

Het idee is om de beleidsteksten en de inrichting te toetsen aan de dagelijkse werkpraktijk en vooral om te leren van deze dagelijkse werkpraktijk. Vragen als: Werkt de integrale aanpak bij gezinnen die kampen met ‘generatie-armoede en schulden’? Werkt het werken in de wijk? Wat gaat er goed? Wat kan écht beter?

Zodat woorden als ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’, ‘zelfredzaamheid’, ‘dichtbij’ ook echt handen en voeten krijgen, van papier afkomen en gaan leven.

De focus van de uitvoeringsautoriteit ligt op de leefwereld van burgers, van mensen. Dit betekent dat in eerste instantie de aandacht vooral gericht zou zijn op het verder vormgeven van de transformatie van het sociaal domein.

Op 3 november bleek in ieder geval dat het maken van de slag van beleid naar praktijk en andersom hard nodig is. Daarom gaan we graag verder met de uitvoeringsautoriteit. Op 26 januari 2017 nemen we samen met jullie de volgende stap. Een serieus adviesorgaan voor en met uitvoerders.


Tot wie richt de Uitvoeringsautoriteit zich?

De Uitvoeringsautoriteit richt zich tot de bestuurlijke wereld. De autoriteit is onafhankelijk en voorziet de bestuurlijke wereld gevraagd en ongevraagd van advies.

Er zijn inmiddels een reeds al een aantal organisaties (zoals ministeries en gemeenten) die zich nu al hebben aangemeld als ontvangers van de adviezen van de uitvoeringsautoriteit. Hierover vertellen we op 26 januari natuurlijk graag meer!


Hoe gaan we deze autoriteit vormgeven?

Vier keer per jaar komen professionals uit de uitvoering bij elkaar. De bijeenkomsten zullen thema’s hebben die worden gekozen door de uitvoerders zelf. Op die dagen is er ruimte voor het bespreken van ervaringen uit de praktijk, het delen van oplossingen en het verder professionaliseren van de uitvoerder. Zodat deze nog beter zijn werk kan doen en beter weet waar de ruimte zit binnen de regels.

Deze uitvoerders worden ondersteund door een comité van tien tot twaalf mensen die gevoed door de praktijkverhalen en de sprekende voorbeelden uit het dagelijkse werk van de professionals gaan aanbevelen, signaleren en adviseren. Zodat praktijk en beleid beter op elkaar aangesloten kunnen worden.

Samen zijn zij de uitvoeringsautoriteit. De uitvoeringsautoriteit wordt ondersteund door een secretaris die zorgt dat zaken goed worden verwoord en dat alle praktische en proceszaken: locaties, uitnodigingen, agenda’s, etc. op de juiste manier worden geregeld.


Voor wie?

De uitvoeringsautoriteit  bestaat uit mensen die dagelijks rondlopen in de praktijk: medewerkers in de uitvoering. Zij zien wat burgers willen, wat wel en niet werkt, en verbeteren beleid vrijwel continu. Die inzichten willen we delen met bestuurders, beleidsmakers en politici. Niet incidenteel, maar continu. Niet per organisatie, maar Nederland-breed. Het is tijd om de energie en kennis van professionals voorop te stellen. Daar is de uitvoeringsautoriteit voor.


WAAR, WANNEER & AANMELDEN

van 09.00 uur tot  16.00 uur

De Eenhoorn te Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 2

Goed bereikbaar met OV en auto (voldoende parkeergelegenheid)

Aanmelden via bovenstaande invul-velden of via uitvoeringsautoriteit@aeno.nl


Wat gaan we doen?

van/tot

09.00 09.30

Inloop

09.30 09.40

 Opening door dagvoorzitter Rob Koops

09.40 10.10 

Update over de uitvoeringsautoriteit.

10.10 11.00

Plenaire discussie met Paul Scheerder uit het programma Schuldig. 

Samen met de zaal en dagvoorzitter vertelt Paul zijn verhaal over zijn werk als uitvoerder. Wat heb je nodig? Wat vraagt dat van je houding en gedrag? Wat heb je nodig van je eigen organisatie? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen uit de zaal.

11.00 12.00

Interessant praktijkverhaal uit de uitvoering. De naam maken we zo snel mogelijk bekend!

12.00 13.00

Lunch

13.00 15.30 

Het in groepen bespreken van eigen praktijkcases. Samen met collega professionals uit de uitvoering komen tot oplossingen en het uitwisselen van ervaringen. Welke overwegingen maakt een collega? Kom je dan tot eenzelfde besluit? Elkaar verder helpen bij lastige vraagstukken en het delen van ervaringen.

15.30 16.00 

Samenvatting van de dag door de dagvoorzitter en de bekendmaking van de thema’s van de komende bijeenkomsten van de Uitvoeringsautoriteit.
Wie zit er achter de uitvoeringsautoriteit?

De uitvoeringsautoriteit is een gezamenlijk initiatief van: 

Initiate / VNG


www.initiate.nl

AenOfonds


www.aeno.nl 

IPW


 www.publiekewaarden.nl 

jb Lorenz


www.jblorenz.nl


Echter: Jullie staan centraal, wij organiseren het en regelen de randvoorwaarden.